آنتن تقویتی

اگر به دنبال بهبود سیگنال دریافتی از مودم خود هستید، می توانید از آنتن تقویتی مناسب برای دستگاه خود استفاده کنید. به کار گیری آنتن تقویتی موجب افزایش سرعت اینترنت TD-LTE خواهد شد. خوشبختانه امروزه اکثر مودم ها دارای کانکتورهایی هستند که برای اتصال آنتن ها مورد استفاده قرار می گیرند.